Spot@南區::竹溪寺

  • 竹溪寺 百年蓮花寶塔、竹溪書院、舊山門…… ,配合竹溪整治計劃後的周邊景觀,親近溪水,拱橋映着湖面,風景優美,未來必然成為城市中的雅緻景點。行走其中,心靜則安。市長黃偉哲
  • 梵宮偏得占名山,屼作蠻州第一觀;澗引遠泉穿竹響,鶴期朝磬候僧餐。夜深佛火搖鮫室,雨裏檳榔綴法壇;不是許珣多愛寺,須知司馬是閒官。沈光文 竹溪寺
   • 磐聲飄出半林聞,中有茅菴隱白雲;幾樹秋聲虛檻度,數竿清影碧窗分。閒僧煮茗能留客,野鳥吟松獨遠群;此日已將塵世隔,逃禪漫學誦經文。沈光文 普陀幻住庵

竹溪禪寺 竹溪書院

 • Temple@Tainan::佛寺
  • 竹溪寺 創建於明朝永曆十八年(1664年),台南四大古剎之一2),歷史最久的佛教寺院。
   • 位於台南市體育園區,西鄰體育場,南臨竹溪。
    • 因其寺傍山崖,清溪秀谷,茂林修竹,而有竹溪寺之名。又因景色絕美,令人恍如置身西天,所以又名小西天寺
   • 寺方典藏的「了然世界」匾額,與台南首廟天壇「一」字匾,台灣府城隍廟「爾來了」,並稱府城三大名匾。

history

 • 簡史
  • 康熙三十二年(1693年),臺灣知府吳國柱曾附建「竹溪書院」於這個寺院,因竹林蒼鬱,溪徑紆迴,景勝幽雅,所以良辰佳節,騷客遊人,多會於這所寺院。
  • 乾隆五十四年(1789年)里人蔡和生倡修,煥然一新,至嘉慶元年(1796年)總理監生黃鐘岳、鄉紳吳邦傑等再募捐重修,嘉慶二十四年(1819年)董事劉廷貴復修。光緒二年(1876年)與十二年(1886年),又分別有「後補通判鮑復康重修」及「誅善信重修」等。
  • 昭和二年(1927年)捷圓和尚對竹溪寺進行第二階段的建設工程,歷經7年才全部完竣。所重新改建的三寶殿,採中西折衷建築型式,又於後殿上層增建大悲樓,內有由大悲咒逐句繪圖所成之畫像。
  • 民國37年農曆三月捷圓和尚圓寂,由其弟子眼淨和尚接續經營,為重興第二代祖師。曾開辦佛學講習會,並設立竹溪佛學書院,培育僧才;更將右廂改建新式樓房為藏經閣。另增建蓮池寶塔與功德堂於舊塔之旁。氣象日益發達,住持僧尼達百餘人。
  • 民國59年然妙法師接任住持後,因大殿歲時浸久,棟桷朽壞,雨漏壁淋,屢修罔效。故於民國六十三年倡議重建並擴增建設,採宮殿式,獲得十方信重踴躍捐貲。鳩工多年,至七十二年底全部重建完峻。重行開辦竹溪佛學書院。
  • 民國94年起住持資定法師,積極禮請師資定期為寺僧與信眾演說佛法,持續至今。另外,亦提出寺院整體重建的理想,委託國立成功大學建築系傅朝卿教授,協助進行寺院重建的規劃工作。
  • 民國99年10月,竹溪禪寺會館正式啟用,不僅安頓寺眾以利重建,也為社區環境的綠化、民眾精神信仰以及教育休閒活動空間等提供了相關設施。

fb clips 2024竹溪禪寺明清文物展

策展人很有出家人簡約風格的展覽,有機會到新建築中參觀(尸羅四意:清涼、安穩、安靜、寂滅)8-)

fb clips 重建勸募資訊

未來的竹溪禪寺將具備三大區域,亦即主體建築(包括大雄寶殿、禪堂、文物陳列館、客堂、住宿區等)、竹溪書院與祭祀區(即蓮花寶塔、蓮池寶塔與華嚴功德堂)。

map

Eats::南區::大林國宅

 • 牛肉火鍋 阿家牛肉湯
 • 水餃 牛肉麵 小炒 老夫子小館
 • 飯桌仔 岩坤肉燥飯
 • 麵店 國棟麵店國民店 賴記冷滷麵店
 • 黑輪甜不辣 體育場阿輝黑輪
 • 什錦魯麵炒麵 阿波炒麵
 • 咖啡館 ORO
2)
竹溪禪寺與開元寺、法華寺、彌陀寺並列台南四大古剎。